embo

embo

Després d'un estudi exhaustiu de la marca anterior on es van detectar diferents problemes, vàrem establir uns objectius a conseguir amb el redisseny de l'imatge corporativa.

L'unificació gràfica de totes les aplicacións era una prioritat. Al logomarca li vem donar mes força sense cambiar la simbología existent, vàrem sofisticar la gama cromàtica i reestructurar la seva posició. Amb la mateixa perspectiva del logo, es van fer les fotos de tots els productes per establir una relació directe entre marca i producte.

Partint de les bases establertes en el manual d'us de marca i imatge corporativa, realitzem varies aplicacións com catàlegs, paperería, folletons, etc...

embo

embo

embo

embo

embo

embo

embo

embo

embo


ESTUDI DE BRANDING, COMUNICACIÓ I DISSENY

Som un estudi especialitzat en la creació de marques i la seva comunicació.
Creguem o millorem la seva identitat, la dotem de caràcter i enfortim la relació amb els seus consumidors.
Més de 15 anys d'experiència, diversos premis i la confiança dels nostres clients ens avalen.