Idemo

Idemo

Per la creació d'aquesta marca espanyola de motors tubulars partím de l'esencia mes bàsica del producte, el moviment rotatori en dos direccións.
La gama cromàtica es crea a partir del color carbassa (tot un clàssic en l'estètica industrial) complementat amb verd militar i tipografía en color gris fosc sobre una base groga al 20% d'intensitat.
La tipografía utilitzada és de pal sec amb una gran legibilitat y d'imatge senzilla. Aixó dona tot el protagonisme al logo i la seva gama cromàtica.
Creem aplicacións de packaging, disseny web, catàlegs, tarifes, etiquetatge de producte, retolació, etc...

Idemo

Idemo

Idemo


ESTUDI DE BRANDING, COMUNICACIÓ I DISSENY

Som un estudi especialitzat en la creació de marques i la seva comunicació.
Creguem o millorem la seva identitat, la dotem de caràcter i enfortim la relació amb els seus consumidors.
Més de 15 anys d'experiència, diversos premis i la confiança dels nostres clients ens avalen.