lo consulting

lo consulting

Imatge creada per una consultoria de productes de consum. Consultoria que serà recolzada en un futur per diferents blogs sectorials i corrents d’opinió. Estètica i “naming” desenfadats, colors vius i tipografia “bold” per tota la gràfica. Vàrem generar una colecció de logomarques relacionats entre sí mitjançant el joc tipogràfic. Un per cada sector. L’estil de les il·lustracións es també un altre icona d’identitat d’aquesta consultoria Barcelonesa.

lo consulting

lo consulting

lo consulting


ESTUDI DE BRANDING, COMUNICACIÓ I DISSENY

Som un estudi especialitzat en la creació de marques i la seva comunicació.
Creguem o millorem la seva identitat, la dotem de caràcter i enfortim la relació amb els seus consumidors.
Més de 15 anys d'experiència, diversos premis i la confiança dels nostres clients ens avalen.