MAGELLAN

MAGELLAN

Disseny de Packaging per a la marca de Ginebra premium Magellan. La directriu era crear una línia de comunicació de Magellan mitjançant Packaging, internet i elements promocionals que destil·lés descaradura amb un punt naïf. Adoptem il·lustracions de l'autor nord-americà Pacovsky per prendre-ho com a punt de partida. Aquesta nova línia de *packaging va venir acompanyada d'un augment substancial de les vendes.

MAGELLAN

MAGELLAN


ESTUDI DE BRANDING, COMUNICACIÓ I DISSENY

Som un estudi especialitzat en la creació de marques i la seva comunicació.
Creguem o millorem la seva identitat, la dotem de caràcter i enfortim la relació amb els seus consumidors.
Més de 15 anys d'experiència, diversos premis i la confiança dels nostres clients ens avalen.