Creació de marca nova

Partint dels valors de l'empresa, projectem el procés cap al públic objectiu. Una vegada obtinguda l'essència, comencem a definir estètiques, gammes cromàtiques, tipografies i personalitat perquè la marca neixi de forma natural. 
La implicació del client és necessària durant tot el projecte.

Identitat corporativa

Una marca ha de tenir un caràcter únic igual que nosaltres, aquest caràcter ha de ser acceptat pels nostres clients i guanyar-se la seva confiança. 
Creem el seu pla de Branding amb objectius clars, desenvolupem la seva marca i l'eduquem perquè creixi saludable i forta. 
La marca és el valor més important de la seva empresa.